Icon representing an icon

Föreningens trivselregler kan du även ladda ned här


Att bo i en bostadsrättsförening med grannar tätt inpå innebär att ditt handlande också påverkar andras boende och vardag. Du har stora möjligheter att bidra till ett trivsammare boende och att hålla boendekostnaderna nere. När vi behöver vidta åtgärder som t.ex. rengöring av eller bortforsling av saker i allmänna utrymmen så kostar det pengar. De kostnaderna belastar din avgift. Många saker kan tyckas självklara men förtjänar ändå att både påpekas och att påminnas om.

Ansvar
Medlem (och dennes ev. hyresgäst) ska vårda lägenheten, vara aktsam om fastigheten samt medverka till att entréer, trapphus, källare och gård hålls i vårdat skick.

Medlem ska ha en hemförsäkring med ett s.k. bostadsrättstillägg.

Medlem svarar på egen bekostnad för reparationer och underhåll av sin lägenhet i enlighet med vad som ankommer på bostadsrättshavaren enligt 13 § i föreningens stadgar.

Installationer, renoveringar eller förändringar av lägenheter

Medlem ska i förväg informera styrelsen om planerade förändringar och renoveringar av lägenheten. Inga förändringar får göras på föreningens installationer avseende el, gas, värme, vatten och avlopp. Lägenheternas huvudsäkring är på 25 ampere vilket inte får överskridas. Tvättmaskin får endast installeras i badrummet, då köksavloppet inte är dimensionerat för detta ändamål. Utomhusantenner får inte sättas upp.

Varje lägenhet ska ha en namnskylt i mässing. Namnskylten ska sitta i tvärslån över brevinkastet. Undvik att klistra lappar eller slå spikar i dörrar eller karmar.

Gemensamma utrymmen
Medlem bör delta vid ett arbetspass per år för vård och skötsel av husets gemensamma utrymmen.

Det är inte tillåtet att förvara enskilda tillhörigheter eller grovsopor på gården eller i källargångarna. Kraven från försäkringsbolagen är mycket hårda på den punkten på grund av brandrisken. Barnvagnar får förvaras kortare tid i entréerna närmast entrédörrarna, förutsatt att de inte står i vägen eller smutsar ner. Cyklar, pulkor och kälkar etc ska alltid förvaras i källaren. Långtidsförvaring av cyklar ska ske i eget källarförråd.

Piskning av mattor sker lämpligast mellan kl. 08 och kl. 21 på avsedd plats på gården. Vädringsbalkongerna i trapphusen ska inte användas för annat ändamål än vädring av kläder och trivsamma fikastunder om sommaren.

Tvättstugan
Användning av tvättstugan ska alltid antecknas på bokningslistan. Endast ett tvättpass i taget får bokas. På vardagar kan ett tvättpass omfatta högst två tvättperioder (t.ex. kl. 10-16), på helger kan endast tvättpass om en tvättperiod bokas. Om tvättstugan inte tagits i bruk en timme efter ett bokat tvättpass får tiden utnyttjas av någon annan. Den nye användaren ska då anteckna sig på bokningslistan. Tvättstugan ska inte användas (t.ex. för torkning) under någon annans tvättpass om man inte särskilt kommit överens om detta med den som har tvättpasset.

Tvättstugan ska inte användas före kl. 7 eller efter kl. 22 på vardagar och inte före kl. 10 eller efter kl. 19 på lördagar, söndagar eller helgdagar. (Samma tider gäller för tvättmaskiner och torktumlare i den egna lägenheten.)

Följ de anvisningar för användning av tvättstugan som finns anslagna i tvättstugan. Om någonting inte fungerar, skicka ett mejl till föreningen eller lägg en lapp i föreningens brevlåda i entrén på Hantverkargatan 62 n.b.

Sopor
Soprummet är avsett endast för hushållssopor som ska läggas i plastpåsar som knyts till ordentligt innan de läggs i sopbehållarna. Soporna får inte innehålla miljöfarligt avfall eller vätskor som kan rinna ut då sopsäckarna hanteras. Medlem ansvarar själv för bortforsling av tidningar, el-skrot och grovsopor.

Buller
Vårt hus är inte särskilt väl ljudisolerat . Tänk därför på att anpassa ljudnivån (bl.a. på TV/radio eller när du lyssnar på musik) så att du inte stör dina grannar. Stäng hiss- och lägenhetsdörrar tyst då det ekar mycket i trapphuset.

Informera i god tid de kringboende i båda trappuppgångarna när du ska ha fest. Informera också de kringboende innan renoveringsarbeten påbörjas. Arbeten ska planeras och utföras så att störningar för de kringboende minimeras. Arbeten som orsakar buller (t.ex. borrning, slipning av golv) ska inte utföras på söndagar eller helgdagar och inte heller efter kl. 21 på övriga dagar.

Rökning
Rökning är inte tillåten i föreningens gemensamma utrymmen som källaren, entreér, trappuppgångar, vädringsbalkonger eller på gården.

Säkerhet
Medlem ansvarar för att fungerande brandvarnare finns i lägenheten och regelbundet kontrolleras.

Lämna bara ut portkoden till dem du känner och litar på. Se till att entré- och gårdsdörrar går i lås efter in- och utpassering. Ställ endast upp entrédörren när du själv uppehåller dig i närheten. Låt inte dörren till källaren stå öppen, om du inte själv är i dess direkta närhet så du ser vilka som passerar in.

Information
Medlem bör ta del av den information som lämnas i medlemsbladet "Information till medlemmarna", på informationstavlor i källaren samt på tillfälliga anslag vid hissarna.

Trivselregler antagna Januari 2015