Alla renoveringar och ombyggnationer ska anmälas till styrelsen.

Du behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som du är underhållsansvarig för.
Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort. Som medlem har du skyldighet och rätt att underhålla följande:

 •  icke bärande innervägg, 
 • glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist; bostadsrättshavaren svarar även för all målning med undantag för målning av ytterfönstrens utsida. Motsvarande gäller för balkong- eller altandörr samt därtill hörande tröskel. 
 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, handtag, ringklocka och lås inklusive nyckel; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrens utsida; 
 • innerdörr och säkerhetsgrind, 
 • lister, foder, stuckaturer, 
 • inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom, kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och dylikt samt sanitetsporslin jämte badkar, duschkabin och dylikt, 
 • ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, gas, el och informationsöverföring till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet, 
 • anslutnings- och fördelningskoppling på vattenledning samt tillhörande avstängningsventil och armatur för vatten exempelvis kran, blandare, duschanordning, inklusive packning, golvbrunn inklusive klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten, 
 • rensning av golvbrunn, vattenlås och ledningar, till de delar ledningarna befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet, 
 • elradiator; i fråga om vattenfylld radiator svarar bostadsrättshavaren endast för målning av radiator och värmeledning, 
 • elektrisk golvvärme och elhanddukstork, säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, strömbrytare, jordfelsbrytare och eluttag,
 • eldstad och kakelugn, 
 • köksfläkt jämte kåpa, dock gäller att om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar bostadsrättshavaren endast för armatur och strömbrytare samt rengöring och byte av filter, 
 • brandvarnare, 
 • egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar. 

Ovanstående regleras i föreningens stadgar

 

Föreningens underhållsansvar lägenhet

 • Element och tillhörande termostat
 • Ventilationskanaler
 • Målning utsida ytterdörr
 • Utsida på fönsterbågar

Generellt kan man säga att allt annat som ligger utanför lägenhetens väggar är föreningens ansvar.