Föreningsstämma via poströstning

Styrelsen har idag den 26 april 2021 beslutat att den ordinarie föreningsstämman den 25 maj 2021 i Brf Eken 9 kommer att ske genom poströstning. Beslutet är taget med stöd av Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor under rådande pandemi.

Kallelse samt alla underlag inför stämman kommer att mailas ut till samtliga medlemmar. Beträffande formulär för poströstning kommer detta även att tryckas upp och distribueras i allas brevlådor. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen