Föreningsstämma 25 maj 2021 via poströstning

Föreningsstämman hölls som planerat den 25 maj via poströstning.

Styrelsen kommer att skicka ut stämmoprotokollet inom kort via mail till samtliga medlemmar.

 

Mvh

Styrelsen