Nyheter

ComHem och Tele2 har gått samman och heter nu Tele2.

Detta innebär inga förändringar för vårt avtal om bredband, TV och telefoni utan allt fortsätter som tidigare. Telefonnummer till kundtjänst är detsamma dvs 90 222.

 

Mvh

Styrelsen

Styrelsen har idag den 26 april 2021 beslutat att den ordinarie föreningsstämman den 25 maj 2021 i Brf Eken 9 kommer att ske genom poströstning. Beslutet är taget med stöd av Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor under rådande pandemi.

Kallelse samt alla underlag inför stämman kommer att mailas ut till samtliga medlemmar. Beträffande formulär för poströstning kommer detta även att tryckas upp och distribueras i allas brevlådor. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Hej,

Vi kommer att hålla vår Föreningsstämma tisdagen den 25 maj.

Styrelsen kommer att återkomma med på vilket sätt stämman kommer att hållas beroende på de aktuella restriktioner som då råder på grund av pandemien.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Nu är det dags för sotning (som utförs vart fjärde år) samt brandskyddskontroll  (utförs vart sjätte år) av föreningens eldstäder. Denna gång kunde vi få båda utförda vid ett och samma tillfälle.

Aktuellt datum är den 17:e februari mellan kl 07:00 - 14:30 och utförs av Skfm Lars Sundström AB . Ytterligare information kommer att skickas ut till alla berörda ca 1 vecka innan.

Styrelsen