Nyheter

Hej,

Vi kommer att hålla vår Föreningsstämma tisdagen den 25 maj.

Styrelsen kommer att återkomma med på vilket sätt stämman kommer att hållas beroende på de aktuella restriktioner som då råder på grund av pandemien.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Nu är det dags för sotning (som utförs vart fjärde år) samt brandskyddskontroll  (utförs vart sjätte år) av föreningens eldstäder. Denna gång kunde vi få båda utförda vid ett och samma tillfälle.

Aktuellt datum är den 17:e februari mellan kl 07:00 - 14:30 och utförs av Skfm Lars Sundström AB . Ytterligare information kommer att skickas ut till alla berörda ca 1 vecka innan.

Styrelsen

Nu har föreningen skickat in ansökan om godkännande av balkongbygge till Hyresnämnden i Stockholm. Handläggningstiden förväntas enligt uppgift från Hyresnämnden vara ca 12 månader.

Styrelsen återkommer med mer information så snart vi vet mer om ärendet.

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen som läsplattan.

Syftet med hemsidan är att  komplettera informationsutbudet till Bostadsrättsföreningen Eken nr 9:s medlemmar och andra intressenter. Här kan du se lista över styrelseledamöter, stadgar, årsredovisning och annan värdefull information.  

Vi hoppas att du ska få nytta och glädje av den information och service som gjorts tillgänglig här. Om du tycker att något saknas, är oklart eller felaktigt, eller har någon bra idé om hur sidan kan förbättras, ber vi dig kontakta styrelsen. Hör av dig via e-post eller kontaktformuläret