Historia


Högt beläget vid Kronobergsparkens fot i hörnet av Hantverkargatan och Olof Gjödingsgatan tronar vår vackra fastighet Bergsfallet 21 ritad av Björn Hedvall (1889-1982).

Bostadsrättsföreningen Eken nr 9 tidigare Bostadsföreningen Eken N:o 9 upa, bildades den 5 maj 1928 genom övertagande av fasta egendomen Bergsfallet 21 i Kungsholms Ulrika Eleonora församling. Genom övertagandet utgick föreningen Bostadsföreningen Eken N:o 1 upa, vilken stiftades den 25 maj 1903 i ändamål att bereda bostäder åt sina medlemmar. Den första styrelsen, vald vid allmänt sammanträde den 10 april 1928, bestod av J.A Holm, Rick Andersson och Ture Hermansson.

Arkitekten

Björn Hedvall var en mycket kunnig projektör, tränad bl.a. hos Osvald Almqvist. I Björn Hedvalls arkitektur framträder 1920-talets nyklassicism och 1930-talets funktionalism genom stilsäkerhet och elegans. Han ritade hundratals bostadshus och biografer som Lyran, Paraden, Royal (senare Sandrews) och Park i Stockholm, restauranger som Metropol (1926) och Konstnärbuffén (KB) samt Eden hotell. Han ritade även Sjökrigsskolan i Näsbypark 1924 åt Marinförvaltningen.

Byggherren

Fastigheten Bergsfallet 21 byggdes 1928. Byggherre var Bostadsföreningen Eken nr 1 och byggmästare Fackföreningarnas Byggnadsproduktion.

Fastigheten

Gatufasad i rött tegel med spröjsade fönster i engelskt rött som smyckats med tvärgående tegelfriser i fönstrens underkant. Souterrainvåning i konststen med tegelornament som kröner portalomfattning i huggen granit. Ovantill den ena porten en kopparskylt med texten ”Huset uppfördes 1928 för bostadsföreningen Eken” leder oss in i det tidstypiska trapphuset. Entré från Olof Gjödingsgatan sker via en ekport fram till golv och trappa av vit marmor, vindfångets väggar med bröstning av målade kvadrater i grönblått, där ovan gult med röda ramar och blått tak. Entré från Hantverkargatan sker även den via en ekport till en förstuga med schablonmålad hall med dekormålningar bl.a. av en ek och ett skepp. Båda trapphusen är målade i gammal ådringsteknik i ljust crèmegult och grått, ljusgråa spegeldörrar målade i samma teknik med brevinkast och namnskyltar i mässing. När man renoverade trapphuset 1990 lades stor vikt vid konservatorsarbete och Riksantikvarieämbetet bistod för bevarande av den tidstypiska miljön. Gårdsfasaden i ljust gulgrå slätputts med spröjsade fönster i ljusgrått och svarta vädringsbalkonger med utgång från trapphusen. Den stenlagda gården i två etager har en uteplats på det övre etaget som omsluts av en stor rabatt och ett vackert guldregn. En totalrenovering av fastigheten gjordes under 2014 - 2016  i samband med byggandet av de två vindsvåningarna.

Kvarteret

Kvartersnamnet Bergsfallet minner om tidigare topografiska förhållanden på Kungsholmen, då dess centrala höjd Kronoberget (Kronans berg) var mer dominerande än i dag . Det sträckte sig då till nuvarande Pontonjärsparken i söder, Klara sjö i norr samt till nuvarande Sankt Eriksgatan i väster och berget betraktades fram till sekelskiftet som Kungsholmen utkant västerut. En mindre del av husen i kvarteret byggdes runt sekelskiftet men huvuddelen tillkom under 1920-talet.

Gatunamnen

Hantverkargatan som sträcker sig från Fridhemsplan och till Stockholms stadshus har fått sitt namn efter att Kungsholmen långt fram på 1900-talet hade en befolkning som främst utgjordes av hantverkare. "Den lilla Olof Gjödingsgatan i kvarteret har uppkallats efter en på 1700-talet vid Kungsholmens folkhögskola verksam lärare och författare till boken ”Kongsholms-minne, eller Beskrifning om Kongsholmen, den wästra förstaden af kongl. residence- staden Stockholm, desz forna, och nu warande tilstånd, fördelt i trenne böcker”.