Nyheter

Föreningen anordnar en gemensam städdag söndagen den 17 oktober kl 15:00 där samtliga medlemmar uppmanas delta.

Vi städar gården och vissa gemensamma utrymmen samt äter något enkelt tillsammans på gården.

Vi ser fram emot ett vackert väder och stort deltagande.

 

Mvh

Styrelsen

På förekommen anledning vill vi uppmana samtliga medlemmar att 

Sophantering:

Tillse att alla hushållssopor läggs i väl förslutna påsar och att locken till soptunnorna är ordentligt stängda. Inga andra föremål såsom kartonger etc får läggas i soptunnorna eller i soprummet, dessa ska lämnas vid avsedda sopstationer (närmaste är Polhemsgatan).

Cyklar:

Då utrymmet är begränsat för cykelparkering vill vi även uppmana alla att endast förvara de cyklar som används i cykel/soprummet och hålla god ordning. Detta för att underlätta för alla som regelbundet använder sina cyklar att få plats vid in- och utgång.

 

Mvh

Styrelsen

ComHem och Tele2 har gått samman och heter nu Tele2.

Detta innebär inga förändringar för vårt avtal om bredband, TV och telefoni utan allt fortsätter som tidigare. Telefonnummer till kundtjänst är detsamma dvs 90 222.

 

Mvh

Styrelsen

Styrelsen har idag den 26 april 2021 beslutat att den ordinarie föreningsstämman den 25 maj 2021 i Brf Eken 9 kommer att ske genom poströstning. Beslutet är taget med stöd av Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor under rådande pandemi.

Kallelse samt alla underlag inför stämman kommer att mailas ut till samtliga medlemmar. Beträffande formulär för poströstning kommer detta även att tryckas upp och distribueras i allas brevlådor. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen