Föreningen har totalt 31 lägenheter samt en lokal.

Lägenheternas storlek varierar från rok upp till 4,5 rok varav 2 är vindslägenheter.