Nyheter

Sotning och brandskyddskontroll

Nu är det dags för sotning (som utförs vart fjärde år) samt brandskyddskontroll  (utförs vart sjätte år) av föreningens eldstäder. Denna gång kunde vi få båda utförda vid ett och samma tillfälle.

Aktuellt datum är den 17:e februari mellan kl 07:00 - 14:30 och utförs av Skfm Lars Sundström AB . Ytterligare information kommer att skickas ut till alla berörda ca 1 vecka innan.

Styrelsen