Nyheter

Cykel- och soprummet

På förekommen anledning vill vi uppmana samtliga medlemmar att 

Sophantering:

Tillse att alla hushållssopor läggs i väl förslutna påsar och att locken till soptunnorna är ordentligt stängda. Inga andra föremål såsom kartonger etc får läggas i soptunnorna eller i soprummet, dessa ska lämnas vid avsedda sopstationer (närmaste är Polhemsgatan).

Cyklar:

Då utrymmet är begränsat för cykelparkering vill vi även uppmana alla att endast förvara de cyklar som används i cykel/soprummet och hålla god ordning. Detta för att underlätta för alla som regelbundet använder sina cyklar att få plats vid in- och utgång.

 

Mvh

Styrelsen